zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kozłowo w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2022

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.4.2019
wartość: -
termin składania ofert: 20 grudnia 2019  13:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w Zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (92kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (301kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (270kB) pdf

----------------------

Zapytanie z dnia 17.12.2019r. wraz z odpowiedzią (146kB) pdf

----------------------

Zapytania z dnia 11.12.2019r. wraz z odpowiedziami (1882kB) pdf

----------------------

UWAGA!
Zmiana terminu składania ofert - wydłużono do dnia 2019.12.20 godz.13:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2019.12.20 godz. 13:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.12.2019r. (51kB) pdf

----------------------

Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kozłowo w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2022 (166kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (478kB) pdf
Załączniki do SIWZ (190kB) zip

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (6 grudnia 2019, 13:26:41)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (31 grudnia 2019, 08:54:06)
Zmieniono: dodano Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 303