Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę w miejscowości Ważyny obręb 25, nr działki 144 (KW OL1N/00009266/7) o pow. 0,0497 ha.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 21 sierpnia 2020  09:30

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)