NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/228/2012Rady Gminy w Kozłowiez dnia 20 grudnia 2012w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rokNa podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit.”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz.984; Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146; Nr 40 poz. 230; Nr 106 poz. 675; z 2011 r Nr 21, poz. 113; Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz.567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz.620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz.1092; Nr 201, poz.1183; Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz.1707)

Uchwała nr XXVI/228/2012
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit.”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz.984; Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146; Nr 40 poz. 230; Nr 106 poz. 675; z 2011 r Nr 21, poz. 113; Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz.567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz.620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz.1092; Nr 201, poz.1183; Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz.1707)


Uchwała Nr XXVI/228/2012 (1298kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (14 stycznia 2013, 11:58:45)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (22 stycznia 2013, 10:22:02)
Zmieniono: uzupełniono o uchwałę z podpisem

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2021