NULL string(0) ""

Uchwała nr III/7/06Rady Gminy w Kozłowiez dnia 15 grudnia 2006w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Wójta Gminy. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz.1591 z póżn.zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U.Nr 146 , poz.1223 z póżn.zm. )

Uchwała nr III/7/06
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 15 grudnia 2006


w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Wójta Gminy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz.1591 z póżn.zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U.Nr 146 , poz.1223 z póżn.zm. )


Rada Gminy w Kozłowie uchwala co następuje :

§ 1

Ustala się Wójtowi Gminy Kozłowo dodatek specjalny wynoszący 25% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Kozłowie .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 5 grudnia 2006 r.Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

metryczka


Opublikował: Piotr Radziewicz (4 stycznia 2007, 17:35:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2906