NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/187/2016Rady Gminy w Kozłowiez dnia 27 października 2016w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnegoNa podstawie art.18 ust. 2 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.: poz.446, poz.1579), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2016 r.: poz.617, poz.1579), w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r., poz.993).

Uchwała nr XXVII/187/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 27 października 2016


w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego

Na podstawie art.18 ust. 2 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.: poz.446, poz.1579), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2016 r.: poz.617, poz.1579), w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r., poz.993).


Uchwała Nr XXVII/187/2016 (95kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
2016.4159 z dnia 2016-10-28

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (3 listopada 2016, 09:46:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 520