NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/178/2016Rady Gminy w Kozłowiez dnia 27 października 2016w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kozłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ...

Uchwała nr XXVII/178/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 27 października 2016


w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kozłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ...


Uchwała Nr XXVII/178/2016 (2701kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (3 listopada 2016, 11:00:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 524