NULL string(0) ""

Uchwała nr NR XIII/84/2004Rady Gminy w Kozłowiez dnia 20 marca 2004budżetu gminy na 2004 rokNa podstawie art. 54 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku, poz. 15 z późniejszymi zmianami)

Uchwała nr NR XIII/84/2004
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 20 marca 2004


budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku, poz. 15 z późniejszymi zmianami)


Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje

§ 1
W związku ze zwiększeniem środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dochodów własnych oraz na podstawie porozumienia dokonuje się zwiększeń w budżecie gminy na 2004 rok w następujących kwotach:
Plan dochodów - 86.499,00
Plan wydatków - 324.016,00
zgodnie z załącznikiem nr 1.

Oraz w związku ze zmniejszeniem części subwencji oświatowej dokonuje się zmniejszeń w budżecie gminy na 2004 rok w następujących kwotach:
Plan dochodów - 9.835,00
Plan wydatków - 9.835,00
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2
Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2004 rok wynosi:
Plan dochodów - 8.026.171,00
Plan wydatków - 8.491.616,00

Źródłem pokrycia niedoboru w wysokości 467.445,00 jest nadwyżka budżetowa w wysokości 237.517,00 oraz wolne środki w wysokości 229.928,00.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Borkowski

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 10:31:22)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (24 kwietnia 2007, 17:41:03)
Zmieniono: w danych podstawowych uchwały zmieniono ,,Rady Gminy,, na ,,Rady Gminy w Kozłowie,, , justowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2768