NULL string(0) ""

Uchwała nr II/4/2018Rady Gminy w Kozłowiez dnia 11 grudnia 2018w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz.994 z późn.zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1508 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P z 2018 roku poz.1007)

Uchwała nr II/4/2018
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 11 grudnia 2018


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz.994 z późn.zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1508 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P z 2018 roku poz.1007)


Uchwała Nr II/4/2018 (180kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (13 grudnia 2018, 14:56:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 659