NULL string(0) ""

Uchwała nr XV/122/2007Rady Gminy w Kozłowiez dnia 20 grudnia 2007w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591; z 2002 roku – Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku – Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku – Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku- Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 i z 2006 roku – Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337), art. 165, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 roku – Nr 45 poz. 319 i Nr 104 poz. 708)

Uchwała nr XV/122/2007
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 20 grudnia 2007


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591; z 2002 roku – Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku – Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku – Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku- Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 i z 2006 roku – Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337), art. 165, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 roku – Nr 45 poz. 319 i Nr 104 poz. 708)


Uchwała Nr XV/122/2007 (500kB) pdf

Załącznik nr 1 (91kB) pdf
Załącznik nr 2 (118kB) pdf
Załącznik nr 3 (66kB) pdf
Załącznik nr 3a (56kB) pdf
Załącznik nr 4 (75kB) pdf
Załącznik nr 5 (60kB) pdf
Załącznik nr 6 (62kB) pdf
Załącznik nr 7 (58kB) pdf
Załącznik nr 8 (53kB) pdf
Załącznik nr 9 (52kB) pdf
Załącznik nr 10 (55kB) pdf
Załącznik nr 11 (54kB) pdf
Załącznik nr 11a (65kB) pdf
Budżet 2008 - część opisowa (90kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (1 lutego 2008, 08:33:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2697