NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVII/370/2021Rady Gminy w Kozłowiez dnia 24 listopada 2021w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.333 ze zm.), w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. z 2021r., poz. 951).

Uchwała nr XLVII/370/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24 listopada 2021


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.333 ze zm.), w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. z 2021r., poz. 951).


Uchwała Nr XLVII/370/2021 (183kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
2021.4549 z dnia 2021-11-29

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (9 grudnia 2021, 10:23:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 430