NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVII/371/2021Rady Gminy w Kozłowiez dnia 24 listopada 2021w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i art. 305¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.),

Uchwała nr XLVII/371/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24 listopada 2021


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i art. 305¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.),


Uchwała Nr XLVII/371/2021 (181kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (9 grudnia 2021, 10:25:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 808