NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIX/385/2021Rady Gminy w Kozłowiez dnia 17 grudnia 2021w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na 2022 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn.zm.), art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2021r. poz. 1119) oraz art.10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 2050 z późn.zm.)

Uchwała nr XLIX/385/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17 grudnia 2021


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozłowo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn.zm.), art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2021r. poz. 1119) oraz art.10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 2050 z późn.zm.)


Uchwała Nr XLIX/385/2021 (430kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (11 stycznia 2022, 09:32:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 355