Uchwała nr LIII/416/2022Rady Gminy w Kozłowiez dnia 25 marca 2022w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2022–2039Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83)

Uchwała nr LIII/416/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 25 marca 2022


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2022–2039

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83)


Uchwała Nr LIII/416/2022 (3680kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (11 maja 2022, 14:40:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 293