Uchwała nr LX/448/2022Rady Gminy w Kozłowiez dnia 29 czerwca 2022w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębie geodezyjnym Kozłowo, ZakrzewoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), Uchwały Nr XXV/220/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kozłowo, Zakrzewo oraz Uchwały Nr LIII/411/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 25 marca 2022 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXV/220/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kozłowo, Zakrzewo, Rada Gminy w Kozłowie stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kozłowo

Uchwała nr LX/448/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 czerwca 2022


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębie geodezyjnym Kozłowo, Zakrzewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), Uchwały Nr XXV/220/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kozłowo, Zakrzewo oraz Uchwały Nr LIII/411/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 25 marca 2022 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXV/220/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Kozłowo, Zakrzewo, Rada Gminy w Kozłowie stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kozłowo


Uchwała Nr LX/448/2022 (23827kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
2022.3842 z dnia 2022-09-08

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (1 września 2022, 13:02:31)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (9 września 2022, 09:08:26)
Zmieniono: dodano informację o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 150