Zarządzenie nr 81/2021Wójta Gminy Kozłowoz dnia 11 października 2021w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji złożonych przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczeń, które będą podstawą do złożenia przez Gminę Kozłowo wniosku do działania pn. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Zarządzenie nr 81/2021
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 11 października 2021


w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji złożonych przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczeń, które będą podstawą do złożenia przez Gminę Kozłowo wniosku do działania pn. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Zarządzenie Nr 81/2021 (208kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (24 listopada 2021, 08:20:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 234