2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 30/2003 Wójta Gminy w Kozłowie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE Nr 30/2003

Wójta Gminy Kozłowo

z dnia 02 października 2003 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Kozłowie.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozłowie – zwaną dalej Komisją.

§ 2.

W skład Komisji wchodzą następujące osoby:

Przewodniczący

- Henryk Klimaszewski

Sekretarz

- Grażyna Banaś

Członkowie

- Teresa Pietrzak

- Barbara Szczepkowska

- Barbara Mańka

- Magdalena Sokołowska

- Marzena Bruzda

§ 3.

Tryb i zakres działania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 3/2001 Zarządu Gminy w Kozłowie z dnia 18 września 2001r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozłowie.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 października 2003r..

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (2 października 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 14:13:49)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (3 lipca 2007, 14:14:16)
Zmieniono: przeniesiono informacje z katalogu ,,zarządzenia do podkatalogu ,,zarządzenia/2002-2006/2003"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2738