2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 28/2003 w sprawie zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej w miejscowości Kozłowo

Zarządzenie Nr 28/2003

Wójta Gminy w Kozłowie

z dnia 2 września 2003r.

w sprawie: zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej w miejscowości Kozłowo.

Na podstawie art. 19 ust.2 pkt.4 i art. 20 pkt.14 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami ) zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzam do stosowania „Projekt oznakowania drogi gminnej nr 2637019 Kozłowo ( lecznica) – Kozłowo – Zakrzewo ( park) na odcinku od km 0+000 do km 0+380” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Za wykonanie postanowień projektu oznakowania drogi określonego w § 1 w związku z wybudowaniem progów zwalniających czynię odpowiedzialnym pracownika do spraw drogownictwa w Urzędzie Gminy w Kozłowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2003r.

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (2 października 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 14:15:40)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (3 lipca 2007, 14:13:12)
Zmieniono: przeniesiono informacje z katalogu ,,zarządzenia do podkatalogu ,,zarządzenia/2002-2006/2003"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2313