2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 15/2006 Wójta Gminy w sprawie organizacji ruchu na drodze wewnętrznej w miejscowości Szkotowo.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2006

Wójta Gminy Kozłowo

z dnia 17 lipca 2006 r.

w sprawie: organizacji ruchu na drodze wewnętrznej w miejscowości Szkotowo

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz. 2086 z późniejszy zmianami) zarządzam co następuje:

§1

Wprowadza się do stosowania zatwierdzony „Projekt organizacji ruchu na drogę wewnętrzną do Szkoły Podstawowej w Szkotowie" stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zatwierdzona organizacja ruchu na przedmiotowej drodze wewnętrznej, której właścicielem jest Gmina Kozłowo i dla której organem zarządzającym ruchem jest Wójt Gminy Kozłowo, ma charakter stały.

§3

Za zgodne z projektem oznakowanie drogi i umieszczenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu czynię odpowiedzialnym kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie.

§4

Za okresową kontrolę prawidłowości utrzymania znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu umieszczonych na drodze czynię odpowiedzialnym inspektora do spraw drogownictwa i Obrony Cywilnej Urzędu Gminy w Kozłowie.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2006 r.

Wójt Gminy
inż.. Henryk Dzwonkowski

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (2 października 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 13:56:13)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (3 lipca 2007, 14:41:43)
Zmieniono: przeniesiono informacje z katalogu ,,zarządzenia" do podkatalogu ,,zarządzenia/2002-2006/2006"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2200