2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 14/2006 Wójta Gminy w sprawie powolania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006

Wójta Gminy Kozłowo

z dnia 17 lipca 2006 roki

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U.Nr 19, póz. 177 z 2004 roku z póz. zmianami) powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60000 Euro na usługę polegającą na : Sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Szkotowo, gm. Kozłowo

§1.

Komisja składać się będzie z trzech osób.

§2


W skład Komisji wchodzą:

1. Kazimierz Torym - Przewodniczący

2. Piotr Radziewicz - Członek

3. Sławomir Klimek - Członek

§3.

Komisja zakończy swoje prace w dniu podpisania umowy z wykonawcą.
Wójt Gminy
inż. Henryk Dzwonkowski

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (2 października 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 13:57:16)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (3 lipca 2007, 14:41:23)
Zmieniono: przeniesiono informacje z katalogu ,,zarządzenia" do podkatalogu ,,zarządzenia/2002-2006/2006"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1953