2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 10/2006 Wójta Gminy w sprawie organizacji i składu osobowego Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy w Kozłowie

ZARZĄDZENIE Nr 10/2006

Wójta Gminy Kozłowe z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie: organizacji i składu osobowego Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy w Kozłowie.

Na podstawie §1 ust. 2 pkt 6 i ust 3 zarządzenia Nr 84 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 maja 2006 r. w sprawie: organizacji służby „Stałego dyżuru" na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w Województwie Warmińsko-Mazurskim zarządza się co następuje:

§1

1. Wstanie stałej gotowości obronnej państwa Stały Dyżur może być uruchamiany w celach szkoleniowych i kontrolno-sprawdzających w pełnym lub ograniczonym zakresie na podstawie:

- decyzji organu organizującego Stały Dyżur, to jest Wójta Gminy Kozłowo;

- decyzji organu nadzorującego, to jest Wojewody Warmińsko-Mazurskiego lub Starosty Nidzickiego;

2. O każdym uruchomieniu „Stałego dyżuru" wójt informuje organ nadzorujący system, podając uzasadnienie podjętej decyzji;

3. W wyższych stanach gotowości obronnej państwa Stały Dyżur uruchamia się na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

4. Stały Dyżur (skrót: SD) uruchamiania się dla potrzeb Wójta Gminy Kozłowo w zakresie realizacji procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

§2

1. Kierownikiem Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy w Kozłowie Sekretarz Gminy, który odpowiada za jego funkcjonowanie .

2. Stały Dyżur pełni służbę w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Kozłowie w pomieszczeniu biurowym sekretariatu wójta (I piętro, pokój nr 15). Postanowienie to stosuje się odpowiednio do zapasowego miejsca pracy urzędu gminy.

3. Stały Dyżur pełniony jest całodobowo w systemie 3-zmianowym po 2 osoby na zmianie (starszy dyżurny i dyżurny).

1. Obieg informacji w systemie Stałego Dyżuru w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny określa załącznik graficzny do niniejszego zarządzenia.


2. Organizuje się wspólny Stały Dyżur dla dwóch jednostek organizacyjnym mających swą siedzibę w budynku: Urzędu Gminy w Kozłowie i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie.

3. Służbę dyżurną Stałego Dyżuru organizuje się przy wykorzystaniu pracowników Urzędu Gminy w Kozłowie i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie.

4. Wójt może podjąć decyzję o wzmocnieniu służby Stałego Dyżuru o łącznika/łączników. Służba pełniona jest wówczas wspólnie z Posterunkiem Alarmowania powoływanym przez szefa OC Gminy w Systemie Wykrywania i Alarmowania Obrony Cywilnej.

§3

1. Powołuję imiennie skład osobowy służby Stałego Dyżuru pełnionego w Urzędzie Gminy w Kozłowie:

I zmiana

1. Borkowski Jan

2. Grzela Elżbieta

II zmiana

1. Kaczmarczyk Teresa

2. Kowalik Wanda

III zmiana

1. Klimek Sławomir

2. Czaj kowska Małgorzata

zmiana rezerwowa

1. Kosewska Edyta

2. Michalska Beata

§4

1. Dla potrzeb „Stałego Dyżuru" funkcjonującego w Urzędzie Gminy w Kozłowie przydzielam następujący sprzęt i wyposażenie: meble biurowe, 2 aparaty telefoniczne stacjonarne i faks, radiotelefon stacjonarny pracujący w sieci OC wojewody, radioodbiornik z zakresem FM/AM zasilany siećTbaterie, maszynę do pisania, komputer z drukarką, materiały biurowe, 4 koce, latarkę elektryczną, lampę naftową i świece.

2. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie na każdorazowe wezwanie wójta podstawi dla potrzeb „Stałego Dyżuru" samochód dostawczy z kierowcą


§5

1. Służba dyżurna Stałego Dyżuru pełniona jest zgodnie z „Planem pełnienia stałego dyżuru", który opracowuje kierownik Stałego Dyżuru.

2. Bezpośrednim przełożonym służbowym w zmianie dyżurującej jest dla służby starszy dyżurny Stałego Dyżuru .

§6

Traci moc zarządzenie Nr 17/2002 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: powołania składu osobowego Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy w Kozłowie.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy

inż. Henryk Dzwonkowski

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (2 października 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 14:00:38)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (3 lipca 2007, 14:35:31)
Zmieniono: przeniesiono informacje z katalogu ,,zarządzenia" do podkatalogu ,,zarządzenia/2002-2006/2006"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3314