2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Wóta Gminy Nr 5/2006 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE Nr 5/2006

Wójta Gminy Kozłowo

z dnia 13 kwietnia 2006 roku

w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy

Na podstawie art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy ( Dz.U. Nr. 21 poz.94 z 1998 roku z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam dni:

- 2 maja dla 50 % pracowników Urzędu Gminy

-16 czerwca dla pozostałych 50 % w/w pracowników dniami wolnymi od pracy za dzień 11 listopada 2006.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

inż. Henryk Dzwonkowski

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (2 października 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 14:05:46)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (3 lipca 2007, 14:32:52)
Zmieniono: przeniesiono informacje z katalogu ,,zarządzenia" do podkatalogu ,,zarządzenia/2002-2006/2006"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1990