Kierownicy jednostek podległych

Kierownicy jednostek podległych

Oświadczenia majątkowe 2018 - Kierownicy jednostek podległych

Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej [...]

Oświadczenia majątkowe 2017 - Kierownicy jednostek podległych

Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej [...]

Oświadczenia majątkowe 2016 - Kierownicy jednostek podległych

Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej [...]

Oświadczenia majątkowe 2015 - Kierownicy jednostek podległych

Kierownik Zakładu Gospodarki KomunalnejDyrektor Zespołu Szkół w Kozłowie [...]

Oświadczenia majątkowe 2014 - Kierownicy jednostek podległych

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Dyrektor Zespołu Szkół w Szkotowie [...]

metryczka