NULL string(0) ""

Uchwała nr XL/294/2009Rady Gminy w Kozłowiez dnia 27 listopada 2009w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy KozłowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie uchwały Nr XVIII/154/2008 Rady Gminy w Kozłowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo

Uchwała nr XL/294/2009
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 27 listopada 2009


w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie uchwały Nr XVIII/154/2008 Rady Gminy w Kozłowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo


Uchwała Nr XL/294/2009 (3746kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (21 grudnia 2009, 15:07:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3466