NULL string(0) ""

Uchwała nr XV/132/2011Rady Gminy w Kozłowiez dnia 16 listopada 2011w sprawie: ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku; z 2002 roku: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 roku: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007 roku: Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218; z 2008 roku : Nr 180 poz.1111,Nr 223 poz. 1458; z 2009 r: Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241 ; z 2010 roku: Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146,Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675; z 2011 roku: Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777 ), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 95 poz.613 z 2010 roku, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz.1475: z 2011 roku Nr 102 poz.584, Nr 112 poz.654, Nr 171 poz.1016), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. Nr 136, poz. 969 z 2006 roku, Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; z 2007 roku Nr 109 poz. 747; z 2008 roku Nr 116 poz.730, Nr 237 poz.1655; z 2009 roku Nr 56 poz.458 ; z 2010 roku Nr 96 poz.620, Nr 226 poz.1475),art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216 poz. 1826; z 2005 r: Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 179 poz. 1484; z 2006 r: Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; z 2008 r: Nr 116 poz. 730; z 2009 r: Nr 56 poz. 458; z 2010 r: Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475)

Uchwała nr XV/132/2011
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16 listopada 2011


w sprawie: ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku; z 2002 roku: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 roku: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007 roku: Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218; z 2008 roku : Nr 180 poz.1111,Nr 223 poz. 1458; z 2009 r: Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241 ; z 2010 roku: Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146,Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675; z 2011 roku: Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777 ), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 95 poz.613 z 2010 roku, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz.1475: z 2011 roku Nr 102 poz.584, Nr 112 poz.654, Nr 171 poz.1016), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. Nr 136, poz. 969 z 2006 roku, Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; z 2007 roku Nr 109 poz. 747; z 2008 roku Nr 116 poz.730, Nr 237 poz.1655; z 2009 roku Nr 56 poz.458 ; z 2010 roku Nr 96 poz.620, Nr 226 poz.1475),art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216 poz. 1826; z 2005 r: Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 179 poz. 1484; z 2006 r: Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; z 2008 r: Nr 116 poz. 730; z 2009 r: Nr 56 poz. 458; z 2010 r: Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475)


Uchwała Nr XV/132/2011 (1144kB) pdf

Załącznik nr 1 - Informacja podatek od nieruchomości (131kB) pdf
Załącznik nr 2 - Deklaracja podatek od nieruchomości (139kB) pdf

Załącznik nr 3 - Informacja podatek rolny (112kB) pdf
Załącznik nr 4 - Deklaracja podatek rolny (128kB) pdf

Załącznik nr 5 - Informacja podatek leśny (96kB) pdf
Załącznik nr 6 - Deklaracja podatek leśny (94kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (14 grudnia 2011, 13:08:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2865