NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/231/2012Rady Gminy w Kozłowiez dnia 20 grudnia 2012w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy KozłowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz, 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U, z 2005 r Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego

Uchwała nr XXVI/231/2012
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozłowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz, 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U, z 2005 r Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego


Uchwała Nr XXVI/231/2012 (292kB) pdf

Zgodnie z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku (PN.4131.102.2013) uchwała została unieważniona.

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (14 stycznia 2013, 12:06:42)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (5 kwietnia 2013, 08:23:56)
Zmieniono: dodano informację o rozstrzygnięciu nadzorczym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2255