NULL string(0) ""

Uchwała nr IV/14/2006Rady Gminy w Kozłowiez dnia 22 grudnia 2006w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku; z 2002 roku: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271; z 2003 roku: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 roku: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006 roku)

Uchwała nr IV/14/2006
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 22 grudnia 2006


w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku; z 2002 roku: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271; z 2003 roku: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 roku: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006 roku)


Rada Gminy w Kozłowie uchwala co następuje:

§ 1
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. Grunty, budynki lub ich części wykorzystane wyłącznie na cele kulturalno-oświatowe, sportowe, ochronę przeciwpożarową, dostarczanie wody i energii cieplnej, odprowadzanie ścieków

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku.


Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

metryczka


Opublikował: Piotr Radziewicz (3 stycznia 2007, 16:07:56)

Ostatnia zmiana: Piotr Radziewicz (3 stycznia 2007, 17:07:18)
Zmieniono: zmieniono nagłówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2823