NULL string(0) ""

Uchwała nr IV/15/2006Rady Gminy w Kozłowiez dnia 22 grudnia 2006w sprawie: podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku; z 2002 roku: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku: Nr 80 po. 717, Nr 162 poz. 1568: z 2004 roku: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; 2006 rok: Nr 17 poz. 128, Nr 1814 poz. 1337), art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006 roku)

Uchwała nr IV/15/2006
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 22 grudnia 2006


w sprawie: podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku; z 2002 roku: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku: Nr 80 po. 717, Nr 162 poz. 1568: z 2004 roku: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; 2006 rok: Nr 17 poz. 128, Nr 1814 poz. 1337), art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006 roku)


Uchwała w sprawie środków transportowych (59kB) word

metryczka


Opublikował: Piotr Radziewicz (3 stycznia 2007, 16:36:19)

Ostatnia zmiana: Piotr Radziewicz (3 stycznia 2007, 16:54:40)
Zmieniono: poprawiono nagłówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2793