NULL string(0) ""

Uchwała nr III/ 3/2006Rady Gminy w Kozłowiez dnia 15 grudnia 2006w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy. Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz § 51 Regulaminu Rady Gminy w Kozłowie

Uchwała nr III/ 3/2006
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 15 grudnia 2006


w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy.

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz § 51 Regulaminu Rady Gminy w Kozłowie


– Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się składy Komisji Rady Gminy:
1. Komisja Finansów:

1.Bieliński Marek
2. Eidtner Alicja
3. Jacyno Wiesław
4. Klęcan Marek
5. Kukwa Krystyna
6. Maciąg Jolanta
7. Pergoł Roman
8. Skwarski Jan
9. Sokołowski Ireneusz
10. Ścisłowska Mariola

2. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

1. Borkowski Piotr
2.Głogowski Marek
3. Kowalik Bogdan
4. Meredyk Danuta
5. Pergoł Roman
6. Pieckowski Kazimierz

3. Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia:

1 .Bieliński Marek
2. Eidtner Alicja
3. Jacyno Wiesław
4. Klęcan Marek
5. Kukwa Krystyna
6. Maciąg Jolanta
7. Meredyk Danuta
8. Pieckowski Kazimierz
9. Skwarski Jan
10. Sokołowski Ireneusz
11. Ścisłowska Mariola

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

metryczka


Opublikował: Piotr Radziewicz (4 stycznia 2007, 17:23:03)

Ostatnia zmiana: Piotr Radziewicz (4 stycznia 2007, 17:27:39)
Zmieniono: Poprawiono datę uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3704