NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIV/291/2013Rady Gminy w Kozłowiez dnia 30 października 2013w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kozłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym ...

Uchwała nr XXXIV/291/2013
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30 października 2013


w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kozłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym ...


Uchwała Nr XXXIV/291/2013 (2061kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (21 listopada 2013, 08:32:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1016