NULL string(0) ""

Uchwała nr XV/106/2015Rady Gminy w Kozłowiez dnia 16 grudnia 2015w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w szkołach prowadzonych przez Gminę KozłowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz 1515) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)

Uchwała nr XV/106/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16 grudnia 2015


w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w szkołach prowadzonych przez Gminę Kozłowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz 1515) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)


Uchwała Nr XV/106/2015 (101kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Pozcyja 384 z dnia 2016-01-15

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (15 stycznia 2016, 14:00:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 912