NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIV/166/2016Rady Gminy w Kozłowiez dnia 31 sierpnia 2016w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy KozłowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 tj.) z oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 roku, poz .250 tj.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego

Uchwała nr XXIV/166/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 31 sierpnia 2016


w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kozłowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 tj.) z oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 roku, poz .250 tj.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego


Uchwała Nr XXIV/166/2016 (280kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (6 września 2016, 13:01:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 538