NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/96/2004Rady Gminy w Kozłowiez dnia 23 kwietnia 2004przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami)

Uchwała nr XIV/96/2004
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 23 kwietnia 2004


przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami)


Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1
Dokonać zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Plan wydatków :
zwiększenia – 5.000,00
zmniejszenia – 5.000,00
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2
Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2004 rok wynosi:
Plan dochodów – 8.027.569,00
Plan wydatków – 8.493.014,00

Źródłem pokrycia niedoboru w wysokości 467.445 jest nadwyżka budżetowa w wysokości 237.517,00 oraz wolne środki w wysokości 229.928,00.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Borkowski

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 10:26:50)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (24 kwietnia 2007, 17:47:48)
Zmieniono: w danych podstawowych uchwały zmieniono ,,Rady Gminy,, na ,,Rady Gminy w Kozłowie,, , justowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2958