NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVI/343/2017Rady Gminy w Kozłowiez dnia 30 listopada 2017w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kozłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ...

Uchwała nr XLVI/343/2017
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30 listopada 2017


w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kozłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ...


Uchwała Nr XLVI/343/2017 (1315kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (19 grudnia 2017, 13:04:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 842