NULL string(0) ""

Uchwała nr LIX/443/2018Rady Gminy w Kozłowiez dnia 16 listopada 2018w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kozłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ...,

Uchwała nr LIX/443/2018
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16 listopada 2018


w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kozłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ...,


Uchwała Nr LIX/443/2018 (2619kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (10 grudnia 2018, 14:21:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 711