NULL string(0) ""

Uchwała nr LIX/444/2018Rady Gminy w Kozłowiez dnia 16 listopada 2018w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1892 ze zm.), w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. z 2018r., poz. 1004)

Uchwała nr LIX/444/2018
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16 listopada 2018


w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1892 ze zm.), w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. z 2018r., poz. 1004)


Uchwała Nr LIX/444/2018 (93kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
2018.5068 z dnia 2018-11-26

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (10 grudnia 2018, 14:26:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 743