NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIII/260/2020Rady Gminy w Kozłowiez dnia 18 grudnia 2020w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy KozłowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w zw. z art. 19 ust 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), po zaopiniowaniu przez organ regulacyjny

Uchwała nr XXXIII/260/2020
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 18 grudnia 2020


w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kozłowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w zw. z art. 19 ust 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), po zaopiniowaniu przez organ regulacyjny


Uchwała Nr XXXIII/260/2020 (926kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (31 grudnia 2020, 08:40:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 434