NULL string(0) ""

Uchwała nr XC/629/2024Rady Gminy w Kozłowiez dnia 24 stycznia 2024w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXVII/611/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy KozłowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.). oraz art. 4 ust. 1 i 2 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy

Uchwała nr XC/629/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24 stycznia 2024


w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXVII/611/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kozłowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.). oraz art. 4 ust. 1 i 2 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy


Uchwała Nr XC/629/2023 (408kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (12 lutego 2024, 10:43:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 250