NULL string(0) ""

Uchwała nr II/16/2024Rady Gminy w Kozłowiez dnia 21 maja 2024w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/201/2008 Rady Gminy Kozłowo z dnia 28 października 2008 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówNa podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t,j Dz.U. z 2022, poz. 840 , z późn. zm.), w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609)

Uchwała nr II/16/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 21 maja 2024


w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/201/2008 Rady Gminy Kozłowo z dnia 28 października 2008 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t,j Dz.U. z 2022, poz. 840 , z późn. zm.), w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609)


Uchwała Nr II/16/2024 (177kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (27 czerwca 2024, 08:36:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91