NULL string(0) ""

Uchwała nr III/23/2024Rady Gminy w Kozłowiez dnia 27 maja 2024w sprawie: zmiany uchwały nr II/15/2024 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie: przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ), art 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XXIV/201/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28.10.2008r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała nr III/23/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 27 maja 2024


w sprawie: zmiany uchwały nr II/15/2024 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie: przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ), art 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XXIV/201/2008 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28.10.2008r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


Uchwała Nr III/23/2024 (236kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (27 czerwca 2024, 09:19:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 94