Obwieszczenie Wójta Gminy Kozłowo


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 21 września 2006 roku


Zgodnie z art.94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw ( tj. Dz.U. z 2003 r Nr 159, poz.1547, z 2004 r. Nr 25, poz.219, Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1760, z 2005 r. Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 34, poz.242, Nr 146, poz.1055, Nr 159, poz.1127) oraz Uchwałą Nr XXIX/208/06 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu ( Dz. Urz.Woj.Warmińsko-Mazurskiego Nr 107, poz.1735)

podaje się do publicznej wiadomości


numery , granice okręgów wyborczych i liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Gminy w Kozłowie zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku:

Numer
okręgu
Granice okręgu
wyborczego
Liczba wybieranych
radnych
1
Sołectwo Kozłowo (miejscowości: Kozłowo, Sątop, Zakrzewo PGR), Sołectwo Zabłocie Kozłowskie, Sołectwo Zakrzewo
4
2
Sołectwo Sarnowo, Sołectwo Zakrzewko (miejscowości: Zakrzewko i Kadyki)
1
3
Sołectwa: Niedanowo, Szymany, Ważyny, Zalesie
1
4
Sołectwa: Cebulki, Pielgrzymowo, Zaborowo
1
5
Sołectwa: Bartki, Górowo, Krokowo, Szkudaj, Wola
1
6
Sołectwo Szkotowo (miejscowości: Szkotowo i Kownatki)
1
7
Sołectwo Dziurdziewo (miejscowości: Dziurdziewo i Kamionki), Sołectwo Siemianowo
1
8
Sołectwa: Browina, Turowo, Turówko
1
9
Sołectwo Michałki (miejscowości : Michałki i Januszkowo)
1
10
Sołectwo Sławka Wielka
1
11
Sołectwo Sławka Mała, Sołectwo Wierzbowo (miejscowości: Wierzbowo, Gołębiewo, Borowiec, Miłkowiec)
1
12
Sołectwo Rogóż (miejscowości: Rogóż i Lipowo)
1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej - Urząd Gminy w Kozłowie.Wójt Gminy Kozłowo
/-/ Henryk Dzwonkowski

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Kozłowo (21 września 2006)
Opublikował: Wojciech Wójtowicz (4 października 2006, 14:00:17)

Ostatnia zmiana: Wojciech Wójtowicz (4 października 2006, 15:02:50)
Zmieniono: korekta edytorska co do formy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3276