Obwieszczenie Wójta Gminy Kozłowo z dnia 2006-09-22OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 22 września 2006 r.Na podstawie art.32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547, z 2004 r. Nr 25, poz.219, Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1760, z 2005 r. Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 34, poz.242, Nr 146, poz.1055, Nr 159, poz.1127 ) oraz Uchwały Nr XXIX/209/06 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Kozłowo na obwody głosowania (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 107, poz.1736)

podaje się do publicznej wiadomości
informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 12 listopada 2006 r.

Numer obwodu
Granice obwodu
Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1
Sołectwa: Kozłowo (miejscowości: Kozłowo, Sątop, Zakrzewo PGR), Sarnowo, Zabłocie Kozłowskie, Zakrzewko (miejscowości: Zakrzewko i Kadyki), Zakrzewo
Dom Kultury w Kozłowie
LOKAL
DOSTOSOWANY
DO POTRZEB WYBORCÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2
Sołectwa: Cebulki, Niedanowo , Pielgrzymowo, Szymany, Ważyny, Zaborowo, Zalesie,
Szkoła Podstawowa
w Zaborowie
3
Sołectwa: Bartki, Górowo, Krokowo, Szkudaj, Wola
Szkoła Podstawowa
w Szkudaju
4
Sołectwa: Browina, Dziurdziewo (miejscowości: Dziurdziewo i Kamionki ), Michałki (miejscowości:
Januszkowo i Michałki), Siemianowo, Szkotowo (miejscowości: Szkotowo i Kownatki), Turowo, Turówko
Gimnazjum
w Szkotowie
5
Sołectwa: Rogóż ( miejscowości: Lipowo i Rogóż), Sławka Mała, Sławka Wielka, Wierzbowo (miejscowości: Borowiec, Gołębiewo, Miłkowiec, Wierzbowo)
Szkoła Podstawowa
w Rogożu

W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godz. 6oo – 20ooWójt Gminy Kozłowo
/-/ Henryk Dzwonkowski

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Kozłowo (22 września 2006)
Opublikował: Wojciech Wójtowicz (4 października 2006, 14:18:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2806