Obwieszczenie Gminnej komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Kozłowie
z dnia 26 października 2006 r.


o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w

wyborach do Rady Gminy w Kozłowie

zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.


Na podstawie art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 34, poz. 242) Gminna Komisja Wyborcza w Kozłowie podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Kozłowie zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
W dniu 26 października 2006 r. Gminna Komisja Wyborcza w Kozłowie dokonała losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Kozłowie.
W wyniku losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7 ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i województw, przyznano następujące numery:


 
Numer 19 – Komitet Wyborczy Wyborców MŁODZI


Numer 20 – Komitet Wyborczy OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SARNOWIE


Numer 21 – Komitet Wyborczy Wyborców KRZYSZTOF PRAŻMO


Numer 22 – Komitet Wyborczy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szkotowie


Numer 23 – Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Gmina Kozłowo

Numer 24 – Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Michalskiego


 
                                                                               Przewodniczący
                                                                     Gminnej Komisji Wyborczej
                                                                              Bożena Judycka

metryczka


Wytworzył: Bożena Judycka (26 października 2006)
Opublikował: Piotr Radziewicz (26 października 2006, 16:10:04)

Ostatnia zmiana: Piotr Radziewicz (26 października 2006, 16:19:09)
Zmieniono: poprawiono tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2985