Raport o stanie Gminy Kozłowo za rok 2019

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kozłowo!

Na sesji Rady Gminy w Kozłowie, która odbędzie się 24 czerwca 2020 roku, zostanie przeprowadzona debata nad przedstawionym przez Wójta Gminy Kozłowo raportem o stanie gminy za rok 2019. W debacie tej, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Kozłowo. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy w Kozłowie, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w do dnia 23 czerwca 2020 r.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Kozłowo do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 23 czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy w Kozłowie, ul. Mazurska 3, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, w Sekretariacie Urzędu.

Jednocześnie informuję, że mieszkaniec gminy zabierający głos w debacie podczas Sesji Rady Gminy będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów sanitarno – epidemicznych wynikających z aktualnych przepisów prawa i zaleceń.

Wójt Gminy Kozłowo
/-/ Marek Wolszczak

Pobierz:
Raport o stanie Gminy Kozłowo za rok 2019 (7662kB) pdf
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kozłowo za rok 2019 (12kB) word


metryczka


Wytworzył: Marek Wolszczak - Wójt Gminy Kozłowo (16 czerwca 2020)
Opublikował: Karol Malonek (16 czerwca 2020, 14:54:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1352