Raport o stanie Gminy Kozłowo za rok 2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kozłowo!
 
Na sesji Rady Gminy w Kozłowie, która odbędzie się 02 lipca 2021 roku, zostanie przeprowadzona debata nad przedstawionym przez Wójta Gminy Kozłowo raportem o stanie gminy za rok 2020. W debacie tej, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Kozłowo. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy w Kozłowie, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w do dnia 01 lipca 2021 r.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Kozłowo do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, można przesłać na adres Urzędu Gminy w Kozłowie (decyduje data wpływu do Urzędu) lub złożyć osobiście do dnia 01 lipca 2021 r. w Sekretariacie Urzędu w Kozłowie, ul. Mazurska 3, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Jednocześnie informuję, że mieszkaniec gminy zabierający głos w debacie podczas Sesji Rady Gminy będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów sanitarno – epidemicznych wynikających z aktualnych przepisów prawa i zaleceń.

  Wójt Gminy Kozłowo
   /-/ Marek Wolszczak
Pobierz:
Raport o stanie Gminy Kozłowo za rok 2020 (2700kB) pdf
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kozłowo za rok 2020 (12kB) word

metryczka


Wytworzył: Marek Wolszczak - Wójt Gminy Kozłowo (18 czerwca 2021)
Opublikował: Karol Malonek (18 czerwca 2021, 11:27:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1115