Raport o stanie Gminy Kozłowo za rok 2022


Na sesji Rady Gminy w Kozłowie, która odbędzie się 26 czerwca 2023 roku, zostanie przeprowadzona debata nad przedstawionym przez Wójta Gminy Kozłowo raportem o stanie gminy za rok 2022. W debacie tej, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Kozłowo. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy w Kozłowie, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Zgłoszenie składa się najpóźniej do dnia 25 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Kozłowo do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, można przesłać na adres Urzędu Gminy w Kozłowie (decyduje data wpływu do Urzędu) lub złożyć osobiście do dnia 25 czerwca 2023 r. w Sekretariacie Urzędu w Kozłowie, ul. Mazurska 3, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wójt Gminy Kozłowo 
  /-/ Marek Wolszczak
Pobierz:
Raport o stanie Gminy Kozłowo za rok 2022 (2840kB) pdf
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kozłowo za rok 2022 (12kB) word

metryczka


Wytworzył: Marek Wolszczak - Wójt Gminy Kozłowo (2 czerwca 2023)
Opublikował: Karol Malonek (2 czerwca 2023, 13:37:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 583