Informacja o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
  • w terminie od 1 lutego do końca lutego należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia  
  •  w terminie od 1 sierpnia  do 31 sierpnia należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca
Limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:
- kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych
oraz
- kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby DJP bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:                                                                                                 
1-30 kwietnia  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1-31 października  w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie 
gotówką w kasie urzędu lub przelewem  na rachunek bankowy wskazany we wniosku

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła  oprócz faktur stanowiących dowód zakupu oleju napędowego, producent rolny obowiązany jest dostarczyć  dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła(DJP) za rok poprzedni.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (274kB) pdf

Załącznik nr 1 - Wykaz faktur (159kB) pdf

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (209kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (1 lutego 2021)
Opublikował: Karol Malonek (1 lutego 2021, 12:51:45)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (7 lutego 2024, 09:07:18)
Zmieniono: zaktualizowano wniosek o zwrot podatku akcyzowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4309