Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące wydania decyzji Nr 11/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo-Nidzica ...

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące wydania decyzji Nr 11/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania: ,,Rozbudowa drogi [...]

metryczka