Opłaty i podatki

Opłaty i podatki

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono umorzeń, odroczeń, ulg lub rozłożono na raty w roku 2007 (powyżej 500 zł)

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono umorzeń, odroczeń, ulg lub rozłożono na raty w roku 2007 (powyżej 500 zł) [...]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono umorzeń, odroczeń, ulg lub rozłożono na raty w roku 2006 (powyżej 500 zł)

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono umorzeń, odroczeń, ulg lub rozłożono na raty w roku 2006 ( powyżej 500 zł). [...]

Informacja - 31.03.2007r. upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Urząd Gminy w Kozłowie informuje, że dnia 31.03.2007r. upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot podatku przysługuje podatnikom podatku [...]

Wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

Uchwała nr X/62/2003Rady Gminy w Kozłowiez dnia 12 grudnia 2003 rokuw sprawie: ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, wzoru [...]

metryczka