Abolicja dla cudzoziemców

Od 1 stycznia 2012 roku rusza abolicja dla cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywają w Polsce. Cudzoziemcy, którzy chcą zalegalizować swój pobyt będą musieli złożyć wnioski do właściwego wojewody. Wnioski będzie można składać przez sześć miesięcy. Abolicja będzie udzielana na okres 2 lat.


Kto może skorzystać z abolicji


Z abolicji mogą skorzystać cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce:

 • nieprzerwanie*, co najmniej od 20 grudnia 2007 roku, których pobyt jest nielegalny w dniu wejścia w życie ustawy, czyli 1 stycznia 2012 roku

*Nieprzerwanie, czyli gdy żadna z przerw w pobycie cudzoziemca w Polsce nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy w badanym okresie. Chyba że przerwa była spowodowana wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę we wspomnianych warunkach lub była spowodowana leczeniem.

oraz cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce:

 • nieprzerwanie, co najmniej od 1 stycznia 2010 roku, którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie o wydaleniu i których pobyt w Polsce jest nielegalny
  w dniu wejścia w życie ustawy;

 • wobec których 1 stycznia 2010 roku trwało postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte na skutek kolejnego wniosku.


Na jak długo cudzoziemiec zalegalizuje swój pobyt


Zalegalizowanie pobytu odbędzie się w formie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, które będzie udzielane na 2 lata. W tym czasie cudzoziemiec może podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bez zezwolenia oraz prawnie uregulować swój dalszy pobyt w Polsce. Postępowania w tych sprawach poprowadzą wojewodowie oraz Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.


Kiedy trzeba złożyć wniosek o abolicję


Wnioski o zalegalizowanie pobytu w Polsce cudzoziemcy powinni złożyć w terminie
od 1 stycznia 2012 r. do dnia 02.07.2012 r., do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

UWAGA!

Wniosek złożony przed dniem 01.01.2012 r. oraz po dniu 02.07.2012 r. pozostanie bez rozpoznania

Wnioski do pobrania na stronie urzędu:

http://bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/legalizacja_pobytu_cudzoziemcow/cudzoziemcy/zezwol_na_zam_na_czas_oznacz


Gdzie można składać wnioski o abolicję

Od 1 stycznia 2012 roku wnioski o zalegalizowanie swojego pobytu cudzoziemcy będą musieli złożyć u wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu. Wnioski te będą przyjmowane przez pracowników wydziałów lub oddziałów do spraw cudzoziemców urzędów wojewódzkich. 

Kiedy nastąpi odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie w trybie abolicji

Cudzoziemiec nie uzyska zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji, gdy:

 • nie będzie spełniał wymogów do udzielenia tego zezwolenia;

 • jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu i zostały wpisane przez inne państwo obszaru Schengen;

 • w postępowaniu w sprawie udzielenia tego zezwolenia został złożony wniosek lub zostały przedstawione dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje;

 • w postępowaniu w sprawie udzielenia tego zezwolenia, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź używał takiego dokumentu, jako autentycznego;

 • wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej;

 • jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, zwany dalej "wykazem", i zostały umieszczone na podstawie  art. 128 ust. 1 pkt 6 ustawy z dniz 13 czerwca 2003 r.
  o cudzoziemcach.

Telefon Informacyjny w sprawie abolicji

W Urzędzie do Spraw Cudzoziemców od 24 października br. działa telefon informacyjny, pod którym można uzyskać  informacje na temat abolicji dla cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie.

Telefon (22) 601-75-25 czynny będzie w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godziny 8.15 do 16.15. W środy od godziny 15.00 do 20.00. Informacje udzielane
w językach: polskim, angielskim, rosyjskim, wietnamskim.


Podstawa prawna

Ustawa z 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach.Adresy urzędów wojewódzkich, które będą przyjmowały wnioski


Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław

tel.:  71 340 66 55,  71 340 67 02
faks:  71 340 66 85
http://www.duw.pl


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz

tel. (52) 349-7240

fax. (52) 349-7242

http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl


Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Lubelski Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81 74-24-732
faks 81 74-24-432
http://www.lublin.uw.gov.pl


Lubuski Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. (95) 7 115 709; (95) 7 115 554
fax. (95) 7 115 361

http://www.wojewodalubuski.pl


Łódzki Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
tel.: (+48) 42 664-17-04, 42 664-17-01,
42 664-17-02
fax: (+48) 42 664-17-03
http://www.lodz.uw.gov.pl


Małopolski Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków
tel. 12 42 23 105
fax 12 42 23 019
http://www.malopolska.uw.gov.pl


Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Cudzoziemców

ul. Długa 5, 00-263 Warszawa

tel. (22) 695 65 75

fax. (22) 695 66 03

http://www.mazowieckie.plOpolski Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

tel. (77) 45 24 324, (77)-4524610, (77)-4524349

http://www.opole.uw.gov.pl


Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

tel. (17) 867-19-15 

fax. (17) 867-19-50

http://www.uw.rzeszow.pl


Podlaski Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Mickiewicza3, 15-213 Białystok

tel. 085 74-39-380
fax. 085 74-39-444
http://www.bialystok.uw.gov.pl


Pomorski Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

tel: (0-58) 30-77-427
fax: (0-58) 30-77-214

http://www.uw.gda.pl/

Śląski Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Jagiellońska 25; 40-032 Katowice

tel. (32) 20 77 326; (32) 20 77 328, (32) 20 77 299, (32) 20 77 400
faks (32) 20 77 327
http://www.katowice.uw.gov.pl


Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

tel.(41) 342 15 02, 342 15 70

fax. (41) 342 14 66

http://www.kielce.uw.gov.pl


Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

tel. (89) 523-23-62, 523-73-12

fax. (89) 523-65-30

http://www.uw.olsztyn.pl


Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Pl. Wolności 17, 61-739 Poznań

tel. (61) 854 17 21
fax: (61) 854 18 43

http://www.poznan.uw.gov.pl


Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 91 4303 400
fax 91 4225 712 

http://www.szczecin.uw.gov.pl

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (24 listopada 2011)
Opublikował: Karol Malonek (24 listopada 2011, 14:01:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 12124