Podprogramy

Podprogramy

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2020 Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie we współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Olsztynie po raz kolejny przystąpił do [...]

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2019

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie we współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Olsztynie po raz kolejny przystąpił do realizacji  Podprogramu FEAD 2019. Informacje na temat Programu Operacyjnego [...]

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2018

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie we współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Olsztynie po raz kolejny przystąpił do realizacji  Podprogramu FEAD 2018.Informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc [...]

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2017

Informujemy, że po raz kolejny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie we współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Olsztynie przystąpił do realizacji  Podprogramu FEAD 2017.Wszelkie informacje na temat Program Operacyjny [...]

metryczka